Po několika schůzkách na AČR a po marné snaze o další jednání jsme se všichni vedoucí motokrosových středisek (SMS) dohodli, že s platností od 4.7.2022 pozastavujeme až do odvolání činnost v rámci střediskových závodů (KP). Situace se má tak, že je polovina roku a od AČR ještě na provoz středisek letos nepřišla ani koruna. Veškeré náklady s chodem středisek musíme nyní financovat ze svých soukromých peněz, neboť je v naprosté většině případů odjeta polovina seriálů.

Děkujeme tímto sponzorům, kteří se dosud na financování jednotlivých středisek významnou měrou svými příspěvky podíleli. Bohužel už ale není z čeho brát. Je nám též líto jezdců, kteří si u AČR zaplatili licenci a dokud nebude učiněn právě ze strany Autoklubu rezolutní krok k nápravě situace, nebudou mít kde závodit. Udělali jsme maximum pro to, aby mohli v rámci střediskových podniků závodit, ovšem dále už to tímto způsobem táhnout opravdu nejde! Situace je skutečně tristní, dokonce nikdy v minulosti taková situace nenastala.