Nově pro rok 2019 při technické kontrole bude kontrolován jak v seriálu MČR tak PČR hrudní chránič,
který musí být homologován a bude technickými komisaři označen (při soutěžích MS a ME již platí od roku 2018)

Homologované hrudné chrániče v sezóne 2019 (MX, EaR)

Text: Ing.Peter Radoczi, predseda TV SMF

Homologované hrudné chrániče v sezóne 2019 (MX, EaR)V sezóne 2018 technický výbor SMF prostredníctvom technických komisárov na jednotlivých podujatiach SMF výraznejšie kontroloval okrem ochranných prilieb aj hrudné chrániče jazdcov. Na základe záverov februárového zasadnutia FIM komisií došlo k určitým zmenám v nariadení pre používanie hrudných chráničov v off road disciplínach motocyklového športu, avšak povinnosť mať na podujatiach motokrosu, endura a country crossu HOMOLOGOVANÝ hrudný chránič je pre sezónu 2019 povinná.

Ochrana zdravia jazdcov je jedna z priorít FIM a aj SMF ako členskej federácie FIM. Každému je zrejmé, že zranenie v hornej časti tela, najmä v oblasti chrbtice, môže mať trvalé či fatálne následky. Preto je hlavným zmyslom používania hrudných chráničov prevencia pred úrazom. Avšak kvalitnú ochranu chrbtice či hrudného koša jazdca poskytne len kvalitný – HOMOLOGOVANÝ chránič. Pod pojmom homologovaný hrudný chránič rozumieme chránič, ktorý vyhovuje platným homologáciam EU.

Európska norma EN 1621 „Ochranné odevy pre motocyklistov proti mechanickému nárazu“ pozostáva zo štyroch častí:

EN 1621-1 chrániče kĺbov proti nárazu
EN 1621-2 chrániče chrbta
EN 1621-3 chránič hrude (zatiaľ iba v testovacom návrhu – drafte ako prEN 1621-3)
EN 1621-4 nafukovacie chrániče

Prioritou je ochrana chrbtice, až následne ochrana hrude, pretože poranenia chrbtice sú obvykle závažnejšie ako poranenia hrude. Plné označenie ochrany chrbtice je v tvare EN 1621-2:2014. Pri starších chráničoch chrbtice je norma uvedená v tvare EN 1621-2:2003Obe označenia sú akceptované !

V súčasnosti producenti motocyklových chráničov vyrábajú kombinované modely ochrany hornej časti tela (chrbtica+hruď). Teda na hrudnom chrániči je možné nájsť okrem normy EN 1621-2 aj normu pre ochranu hrude pred atakom spredu prEN 1621-3:2016.
Keďže je posledne menovaná norma iba v „drafte“ , FIM a aj SMF uznáva pre ochranu hrude aj staršiu normu EN 14021:2003. Obe označenia sú akceptované ! 

Obe spomínané normy majú niekoľko prevedení ako LEVEL 1LEVEL 2 či FB (Full Back – úplná ochrana plochy chrbta) a CB (Central Back – primárne pre ochranu chrbtice). Všetky spomínané verzie sú akceptované!!!

Čo z uvedeného vyplýva pre jazdcov MX a EaR disciplín SMF v sezóne 2019 Na pretekoch motokrosu, endura a country crossu bude pri prebierke kontrolovaná nie len prilba, ale aj hrudný chránič, ktorý musí mať na štítku niektorú z vyššie uvedených akceptovaných noriem.

Nižšie na obrázkoch uvádzame príklady platných homologizácií, ktoré môžete nájsť vo vnútri hrudných chráničov:

obr1.jpgobr2.jpgobr3.jpgobr4.jpgobr5.jpgobr6.jpgobr7.jpgobr8.jpgobr9.jpg