Zvláštní ustanovení enduro Šumperk najdete na: https://www.autoklub.cz/wp-content/uploads/2019/07/240-102-sumperk-enduro-2019.pdf

Časový harmonogram
Čas startu 1. Den: v 09:00 hodin
Čas startu 2. Den: v 08:00 hodin
První den se skládá z:
Počet kol pro MMČR : 4 kola
Počet kol pro MMČR Ženy : 3 kola
Počet kol pro PČR : 3 kola
Počet kol proVETERÁN 1: 3 kola
Počet kol pro VETERÁN 2: 2 kola
Počet kol pro PŘEBOR C : 2 kola
Počet kol pro 80ccm: 2 kola
Druhý den se skláda z:
Počet kol pro M MČR: 3 kola
Počet kol pro PČR: 3 kola
Počet kol pro VETERÁN 1: 3 kola
Počet kol pro VETERÁN 2: 2 kola
Počet kol pro PŘEBOR –C: 2 kola
Počet kol pro 80ccm: 2 kola
Jeden okruh v délce cca 70 km obsahuje 2 testy, z toho 1 CT, 1 ET a tři časové
kontroly