V rámci závodu MMČR a PČR v endurosprintu, který se uskuteční v termínu 23. – 24. 10. 2021 bude zařazen i závod pro HOBBY jezdce, a to po oba dny konání.

 

 

  • Přihlášení do tohoto závodu je možné pouze elektronicky, přímo v místě konání závodu už nebude možné.
  • Pro hobby jezdce bude vyčleněno pouze 40 startovních čísel na každý den. Je možné přihlásit se do dvou kategorií – HOBBY a HOBBY Veterán nad 40 let.
  • Přihlášky budou přijímány na adrese david.ml@seznam.cz a musí obsahovat následující údaje – jméno, požadovaná kategorie, start v jednom, nebo v obou dnech
  • jezdci bude následně přiděleno startovní číslo, které je jezdec povinen čitelně a jednoznačně vylepit na všech třech tabulkách na motocyklu
  • Startovné činí 800,- Kč na jeden den a 1.400,- Kč na oba dny
  • Přejímka pro kategorii HOBBY bude probíhat v rámci přejímky pro Přebor ČR, a to v sobotu 23. 10. 21 od 7 do 9 h, pro nedělní závod pak v sobotu od 17 do 18h

Součástí posledního endurosprintu bude také přípravný podnik dětí.